Cervera, ciutat antigua, de 3.760 persones...

Autor: Baró de Maldà
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

Cervera, ciutat antigua, de 3.760 persones,  queda situada en un collat algo eminent tota ella, excepto lo convent i iglésia de Sant Francesc, que, amb algunes poques cases, són al pla, un quart d'hora que distaran de la ciutat, a la vora de la carretera principal que munta a la referida ciutat, i forma l'hechura com de una ferradura.

Conté dintre de son recinto a la famosa universitat, en la qual se estudien les lleis i cànons, i en lo dia de Sant Lluc s'obren los estudis, havent-hi insignes catedràtics habitants en la dita universitat, lo senyor canciller, los badells i demés empleats en ella. La capella de la Mare de Déu de la Concepció, lo teatro major, la peça d'exàmens, la llibreria, amb les demés oficines, patis i zaguans, són règios, devent-se a la memòria del difunt catòlic rei d'Espanya Felip V, la qual universitat, que existeix des de lo any 1718 en Cervera, era antes en Barcelona, en lo quartel de la Rambla nomenat dels Estudis.

Queden dos grosses campanes dins d'aquella universitat, principalment la que està col·locada dalt del campanar nou, que és molt grossa, el qual edifici és tot de pedra picada, d'hechura quadrada amb balustres de pedra i cúpula de fusta faxada de plom. Tot aquell edifici és sòlido i majestuós. La faxada de la universitat té cinc-cents seixanta-quatre palms i quatre-cents quaranta-sis de fondo, quatre torres, una a cada cantó de la universitat, i dintre, la del rellotge; vuitanta-i-quatre columnes, tres grans patis i altres singularitats que la fan molt recomandable.

En quant al clima de Cervera, és saludable però moltíssim fred en lo hivern, i lo terreno, encara que ben cultivat, sols produeix un poc de blat, vi, poc oli i alguns llegums.

S'entra a la població per set portals i té carrers regulars i límpios, sent lo carrer Major tot ell molt ben empedrat, que ix a la plaça de la parròquia en la que se venera lo sant Misteri de tots los fiels, majorment dels cerverins. La iglésia és tan vella com que amenaça ruïna, ni tampoc molt capaç. Famoses dalt d'aquell campanar de la parròquia, les dos campanes, lo Timbau i lo Sant Major,  per lo molt grosses, que les ponderen los cerverins.

Hi ha altres tres places en Cervera, compresa una d'estes, que se diu de Santa Anna, per haver-hi una capelleta. En la dita plaça és casa Vega, que és bastant gran.