Ciutat

Autor: Jordi Pàmias i Grau
Obra: Lluna d'estiu (Obra poètica III) , 2004

Ciutat

Cos de ciment i d'aire,
negres venes d'asfalt.
Vehicles en filera,
eixam de vianants.
Plàtans de verda fulla.
Palmeres vora el mar.
Passadissos del metro:
angúnia, fugaç,
de les denses corrues.
I un crit de soledat.

Petita vila: ombra
dels porxos, vent de dalt.
Olivers de retorta
soca, turons suaus.
Fondalada amb rengleres
de ceps, verdor del blat.
A les teules del ràfec
s'aturen, els pardals,
i el temps esmola llises
pedres, rectangulars...
Té un dring humà, de festa,
la remor del mercat.