Consueta de la Festa de l'Assumpció de la Gloriosíssima...

Autor: Gaspar Jaén i Urbán
Obra: Llibre de la Festa d'Elx , 2015

Consueta de la Festa de l'Assumpció de la Gloriosíssima Mare de Déu dita vulgarment la Festa de la Vila d'Elx, que se celebra a catorze i a quinze d'agost perpètuament. I també: Consueta o Director per a la gran funció de Vespra i Dia de la Mare de Déu de l'Assumpció, Patrona d'Elx, per als mestres de Capella.

Aquest és l'inici escrit de la Festa, el començament del text musical i literari conforme el van titular els anys MDCXXV i MDCCIX.

Eugeni d'Ors digué que era un misteri, i no un auto sacramental, gràcies a Déu. I, en efecte, no ho era, perquè no era l'eucaristia la base de l'argument de la Festa. El Corpus Christi havia arribat abans, envoltat de pompes representatives, de processons i de disfresses pels carrers i per les esglésies de ciutats i viles d'Europa. Pedrell li deia «drama liricolitúrgic». I, d'altres, «drama sacrolíric». Òscar Esplà pensava que se li devia dir Festa, com diu que es deien aquestes representacions als Països Catalans, a Itàlia i a Occitània.

I, en fi, alguns, anacrònicament, van pensar que era un òpera religiosa per ser tota ella cantada, oblidant que no era prou per a fer una òpera que l'obra fos cantada.

El nom de Misteri era recent. La representació començà a ser coneguda així durant el primer quart del segle XX, quan se li aproparen els primers erudits noucentistes que degueren pensar que li calia un nom culte.