De la devastació de Miramar

Autor: Maria Verger i Ventayol
Obra: Vindicació de les poetes mallorquines , 2010

De la devastació de Miramar

 

Vora un camp desmembrat de Miramar

s'hi dreça mil·lenària una olivera,

que ostenta amb noble orgull el blanquejar

d'una poblada i llarga cabellera.

 

Del tronc molsut que el temps ha dividit

s'eleva, turmentat, l'immens brancatge,

com braços que, enlairats vers l'infinit,

demanen pietat pel paisatge.

 

Ai l'olivera, si pogués parlar,

quina llarga tragèdia ens contaria,

d'aquell lloc que el poeta va cantar

quan el voltor de Miramar hi vivia!

 

Ai l'olivera, m'ha semblat que un plor

brollava de sa soca que perilla

i he cregut, uns moments, que era un gran cor

on vibrava el dolor de tota l'illa.