De l'origen de Tombatossals...

Autor: Josep Pascual i Tirado
Obra: Tombatossals , 1998

De l'origen de Tombatossals corre la següent llegenda. Però sàpies que aquest galifant diuen  si medix d'alçària cent cinquanta-tres pams, i d'esquena, quaranta-nou. Calculeu per les mides com seran les cames, peus, braços, mans i demés... Sols direm que al temps que pergué lo dit corrunxet, en una extremada forcejada, los pedrapiquers, cercant en les pedreres per a fer lo brancal de Sant Nicolau, aprofitaren aquell dit, i de les estelles ixqueren dos dotzenes de guarda-rodes. Puix aquesta criatura és filla del Tossal Gros i de la Penyeta Roja, i tots per bres han tingut la pedregosa terra del Bovalar.