Dia 13 de gener de 1791

Autor: Baró de Maldà
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 13 de gener de 1791. S'han fet moltes cases en lo començament de la Barceloneta, pertanyents a don F. Bacardí, hàcia el baluard de Migdia, quals penso [que] formaran aquell tros de terreno seu al tenor de les demés de dita Barceloneta; donant-se notable ensanxe a aquella població, vui dia de bastanta extensió, des d'un altre cap.

Amb una màquina hidràulica, segons disposició de la Real Academia de San Fernando, segons he oït, s'anava traient esta tarda a l'eixida al moll l'arena i terra, molta com engrut que ho ha; empleats dotze o més hòmens fent rodar un argue amb gúmenes atacades a un com mig caixó que des de l'aigua, no molt distant de terra, anava recollint a tot aquell llot, fang i argila, omplint-se'n cistells d'ella, portant-se'l-ne amb carretes a les platges de la Marbella.