Dia 5 de juliol de 1790

Autor: Baró de Maldà
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 5 de juliol de 1790. He oït dir que en la tarda, havent estat espiat un que menava un carro amb tions foradats per dintre, a on hi duia tabaco de pols i de fum, de contrabando, a l'entrar, qui ha dit pel Portal Nou, qui pel portal de Mar, han detingut al carro amb les mules, que menava un minyó, i no l'amo; havent perdut lo tal amo lo carro i les mules, havent reconegut lo que hi havia escondit en los tions.