El portal dels Serrans

Autor: Enric Duran Tortajada
Obra: Semprevives. Antologia poètica , 1963

El portal dels Serrans

 

La mel dels anys la pedra ha tornat bruna

que Pere Balaguer va modelar;

l'antic portal, senyer i secular,

és or al sol i argent és a la lluna.

 

Sota l'arc triomfal, per sa fortuna,

la processó del temps s'ha vist passar:

multituds en continu penetrar

envers la ciutat blanca un temps moruna.

 

El riu als peus i a espatlles la ciutat

que defensa amb sa forta arquitectura

i salva d'hipotètics invasors,

 

el portal dels Serrans, emmerletat,

de bella estampa i colossal altura

evoca un temps de màxims esplendors.