El retorn

Autor: Carles Salvador i Gimeno
Obra: Les veus de la terra. Poema de Benicarló , 2016

IV

 

El retorn

 

Vacil·len peus i cors que s'esgarrien

per no trobar un tast, flor de dolçor.

Els sentiments retornen si fugien

buscant plaers, bonança i abundor.

 

Per l'Ideal els homes es congrien

i l'Ideal no obtenen ni amb dolor.

Els pensaments són llums que no tenien

prou claredat per viure i prou clamor.

 

I és allavors quan l'hora és més propícia

al bon retorn, i l'ànim té clarícia

del que ha de fer sens lluites concordants.

 

Puresa als ulls i al cor cançons amigues

i ens llevarà la terra les fatigues

i tornarem a ser uns nous infants.