El Tribunal de les Aigües

Autor: Enric Duran Tortajada
Obra: Semprevives. Antologia poètica , 1963

El Tribunal de les Aigües

 

S'ouen, pausades, dotze campanades

-fosca veu de l'altívol Micalet-;

besa el sol del migjorn, en or desfet,

dels Apòstols les pedres irisades.

 

Les imatges, pels segles mutilades,

són ric dosser d'un Tribunal perfet

que en el magne poder dels Furs i el Dret

té ses decisions fonamentades.

 

-«Calle, i parle vosté»- diu la veu forta

del Síndic que s'imposa, amb la mà estesa,

i escolta del litigi el punt divers...

 

Fall ràpid de la Seu en l'ampla porta,

que on hi ha seny i justicia i honradesa

no cal la ploma i sobren els papers...