Els diumenges s'ajuntaven les pageses...

Autor: Rafael Gay de Montellà
Obra: Llibre de la Cerdanya , 1951

Els diumenges s'ajuntaven les pageses velles de Micerpi i de Malniu i se'n duien la Roser i l'altra mainada a ofici a Talló, perquè a l'esglesieta de Malniu no s'hi deia missa de molt temps ençà, per mor que el Rector estava baldat. Les masoveres cofoies de poder seure al costat de "la senyoreta", li feien costat al banc de Can Ponsà. A la Roser li agradava sentir el sermó del rector, perquè sempre renyava els pagesos. També la distreien les facècies dels escolans, vestits amb gecs aprofitats, quan passaven la capta amb la bacina de les Ànimes.