Entretant, les dones a la sala preparen la taula...

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: Costums de la cria i de la matança del porc al Pallars Sobirà (Obra oberta 3) , 1981

Entretant, les dones a la sala preparen la taula on hi han d'esquarterar el porc. Quan ja és prou net, els homes el pugen a dalt a pes de braços i la mandonguera els ajuda, estirant-li i aguantant-li el morro amb el ganxo tal com abans ho havia fet el matador, a l'agafar-lo a l'eixir del corral per a matar-lo. Ja a dalt, el deixen a la taula, posant-lo de panxa, amb les potes i el morro fora d'ella. Pri­mer de tot li fan l'esquenàs, això és, li lleven una tira de corna amb cansalada, de dos dits d'amplada, des de la cua al clatell, el qual salen junt amb la cansalada i s'ho mengen abans d'ella a rostetes a la paella. Després l'obren i li treuen les costelles, els llomillos, la freixura i el fetge, tot el qual deixen en una panera amb un drap blanc a sota. Després li treuen la tripa, la qual deixen dins la pastereta, i en acabar li treuen el satgi; després li tallen les potes i li lleven el cap, el qual espellen després els homes de la casa. I aleshores quan ja tot està separat del bacó de la cansalada, col·loquen aquest a la salera. Una de les nou veritats ja esmentada diu:

Nou porcs tinc a la salera;
bon Nadal se m'espera.