Epitafi per una tomba reial

Autor: Carles Riba i Bracons
Obra: Obres completes I (Tres suites) , 1965

Epitafi per una tomba reial

Puny poderós, saviesa, ull ple de Ciutat no bastida

jeuen aquí. Són pols? Són el futur que tu ets.

27 de novembre de 1948