Formatgeres

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: L'art popular a Catalunya , 1976

Formatgeres


D'aquests recipients, propis per a emmotllar el formatge, ja sia en for­ma de cassola, amb mànec o sense, en els més antics, o de forma composta per una planxa i un cercle d'escorça o de fusta pri­ma com un collar, solament se'n troben al Pallars, la Ribagorça, l'Aran, Andorra i algun al Musen de Ripoll, obra dels pastors i d'altres camperols donats a fustejar. En tots els casos, el fons de la formatgera i, en alguns, fins la premsa o el tap de premsar (Vallferrera, coma de Burg, Andorra occi­dental), es presenten bellament esculpits i decorats amb magnifiques sexifòlies, rosetons i motius geomètrics diversos, o, a vegades, fent només canaletes i forats per on descorre el xirigot en manipular i modelar el formatge. El primer és el típicament tra­dicional del país, mentre que l'altre tipus, compost de l'escorredora i el cercle, és d'influència francesa, la qual es va introduint al Pallars, des de l'Aran o bé directament des de l'Arieja (Cardós, Vallferrera), i la trobem també a tot el Pirineu aragonès i de la Navarra oriental.