Jo no voldria que...

Autor: Francesc Cambó i Batlle
Obra: Memòries (1876-1936) , 1981

Jo no voldria que, quan el temps vagi esvaint les acusacions sense cap fonament ni base, hom es formés de mi un concepte superior al que jo mereixi.

És per això que sento necessitat de fer àmplia exposició dels meus pecats polítics:

Excés d'imaginació, que em feia veure les coses no com eren, sinó com jo les volia.

Facultat de fascinació, que m'ha permès d'obtenir, en política i en la vida privada, èxits aparents que jo he pres, erradament, per definitius.

Voler amb tanta intensitat que una cosa fos com jo la veia o la volia, que començava per convèncer-me a mi que era així i acabava convencent els que tenia a prop. Després venien els desenganys.

Excés de confiança en mi mateix? Ha estat defecte? No n'estic segur.

Se m'ha considerat un home dur. No ho sóc, tal vegada ho he semblat en la polèmica.

En els bons anys de la meva vida (del 1895 al 1930) jo era impulsiu, tal volta excessivament. Sovint imprudent; sempre ràpid en la decisió. Després he estat caut i lent i, des del 1940, sóc indecís i vacil·lant en l'acció i en la decisió.

Tant a Madrid com a Catalunya, de vegades era agressiu i violent i emprava conceptes i paraules durs. Sempre va donar-me mal resultat. En canvi els grans èxits vaig obtenir-los quan actuava «suaviter in modo».

La llegenda m'ha atribuït sempre coses extraordinàries i m'ha fet o millor o pitjor del que jo sóc. Sobretot m'atribuïa, en tots els casos, caràcter de cosa excepcional; quan he estat ric, ho he sigut d'una manera extraordinària: el més ric de tots els del país. He tingut el màxim talent, la màxima habilitat, la màxima bondat... o la màxima dolenteria. Se m'han atribuït un gran nombre d'aventures amoroses. Jo he estat un sant, o més que un sant per uns... i el mateix diable per altres. Catalanista insubornable... o traïdor a Catalunya. Home tot cor i tot generositat.. o sense cor i egoista: si donava quelcom era perquè em sortia a compte.

Hi hauria molt a dir sobre els inicis de la llegenda: un cop iniciada ha anat rodolant sola.