La meva iglésia

Autor: Frederic Rahola i Trèmols
Obra: L'oasis , 1915

La meva iglésia

 

La iglésia de lo meu poble

la feren los pescadors,

treballant los jorns de festa

en bé de Nostre Senyor.

A un cantó del presbiteri

s'hi veu lo llagut de foc;

a l'altra banda, amb ses xarxis,

s'hi contempla lo llagut gros,

que perla pesca a l'encesa

és de l'altre seguidor.

En lo bell altar los peixos

ressalten dessobre l'or,

lo mateix que en la custòdia

que manté lo seu record.

Sant Pere té una capella,

i jo vegí en altres jorns

com la seva imatge es treia

portada pels pescadors,

en la diada de l'apòstol,

lluint a lo seu entorn

vives llagostes vermelles

i els primers rims en verol.

Com hi penso, com hi penso

cada vegada que som

baix  les voltes emblanquides

d'aquell temple lluminós,

en els homs humils que feren

eixa obra de fe i d'amor,

treballant los jorns de festa

en bé de Nostre Senyor!