La vida de Besalú durant la meva infància...

Autor: Francesc Cambó i Batlle
Obra: Memòries (1876-1936) , 1981

La vida de Besalú durant la meva infància s'acostava més a la d'una petita ciutat romana que a la dels temps actuals; la il·luminació de carrers eren unes poques llànties d'oli col·locades davant d'escasses capelletes i enceses tan sols les nits més fosques: jo recordo que quan el meu pare, ja de vespre, enviava una carta al correu, la persona que la duia sortia amb una llanterna d'oli encesa. Així sortíem també la meva àvia i jo quan, ja negra nit, anàvem al Novenari d'Ànimes. Recordo d'aquelles nits fredes una gran tela pintada a l'altar major, amb ànimes en forma corporal, que es retorçaven sofrents en un mar de flames: entre les ànimes hi havia un papa amb la tiara, un rei amb la corona, un bisbe amb bàcul i un reguitzell de dones. El sermó explicant les penes del Purgatori era tan terrible i m'espantava tant que jo sortia de l'església ben resolt a no fer ni un pecat venial i, fins que m'adormia, resava fervorosament per escurçar l'estada al Purgatori dels parents que encara s'hi trobessin.