L'aigua del templet

Autor: Antoni Correig i Massó
Obra: Poemes reusencs , 1970

L'aigua del templet

Màgic templet amb aigua que murmura.
Mirall on s'enderroca a cada instant
la noble i secular arquitectura:
capitells i columnes, tremolant.
També la pau monàstica vacil·la
quan es contempla en l'aigua d'aquest món.
Per retrobar una joia més tranquil·la
el cistercenc medita, amb la mà al front.