L'avi de Gabriel Ferrater fou un d'aquests vinaters...

Autor: Ramon Gomis i de Barbarà
Obra: Gabriel Ferrater. Esbós biogfràfic , 1977

L'avi de Gabriel Ferrater fou un d'aquests vinaters i el seu negoci, ja de sòlid prestigi comercial, va prosperar molt gràcies a la guerra de 1914-1918. Els seus fills, Gabriel, Joan, Ricard i Amadeu, continuaren el negoci. Ricard Ferraté, el pare de Gabriel Ferrater, no va portar l'empresa familiar fins mes tard. Inicialment va estudiar per a enòleg—fou de la primera promoció de l'escola de Viticultura i Enologia de Reus—, però no va acabar els estudis i sí, en canvi, la carrera de Dret, encara que mai no va exercir. Quan Gabriel Ferrater va néixer, el vint de maig de mil nou-cents vint-i-dos, els seus pares vivien a Reus en un pis de la casa dels Ornosa, a la cantonada del Raval de Santa Anna amb la plaça de Catalunya. En aquest edifici, hi varen residir poc temps.