Lo darrer viatge (fragment)

Autor: Frederic Rahola i Trèmols
Obra: L'oasis , 1915

Lo darrer viatge (fragment)

Després d'haver resat un parenostre
surto del cementiri vessant plors;
el llebeig agradós seca mon rostre
fent batr a mon entorn mils de llavors.

L'extremitut immensa de la vida
que commou la terra de baix a dalt,
a dolces esperances me convida
i tempera mon cor trist i malalt.

Sumergit en la llum que m'enlluerna,
sento que desentona mon dolor;
preveig l'albada d'una vida eterna;
entreveig lo besllum d'un món mellor.

Contemplo el cementiri com la plantada
de més constant conreu
en ell sembra la mort mai fatigada;
son collidor n'és Déu.

De sobte la consciència se m'aclara
entre la negra nit,
i allavors a prop lo sento encara;
ai! per haver eternament mon pare
enlairo mon esguard a l'infinit.