No hem fet gaires estades a Valls...

Autor: Antoni Rovira i Virgili
Obra: Teatre de la natura. Teatre de la Ciutat , 2000

No hem fet gaires estades a Valls, i les que hi hem fet han estat cur- tes. Però només de travessar-la en auto- mòbil ja sentim l'emoció de l'enamorament. Ens enamora encara més el paisatge circumdant que fuig de la monotonia del camp massa llis i ofe- reix un contrast entre les esteses de terra plana i els barrancs que la cli- vellen i la trenquen. El paisatge del Camp que més ens agrada és el pai- satge de l'Alt Camp, presidit per la silueta del prim campanar vallenc. Ara ens l'imaginem, aquell paisatge claríssim, d'una claror que no enlluerna com la de Tarragona i que per això mateix ens permet de veure més objectivament el bell espectacle... Ens l'imaginem amb les muntanyes a prop i la mar més lluny, el cel alt i net, l'aire diàfan i llu- minós, els ametllers florits rient davant la fredorada.