Però aquest matrimoni estava destinat a estimular...

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Obra: Jaume I. Pere el Gran , 1991

Però aquest matrimoni estava destinat a estimular sensiblement la reconquesta valenciana. I això per la senzilla raó que el rei Jaume, empès pel seu amor, en el document d'esponsalici a la seva muller, donava per endavant als fills naixedors d'aquell matrimoni les illes Balears i tot el que conquerís en el regne de València. No cal dir l'interès que tenia, doncs, a eixamplar aquestes conquestes, no sols per deler natural de pare, sinó també pels encoratjaments i les instigacions que rebria constantment de la seva muller, de la mare d'aquells fills. Per al primogènit, fill d'Elionor de Castella, l'infant Alfons, ja hi havia els Estats patrimonials: Catalunya i Aragó, que de moment sembla reservar-li; però les conquestes pròpies, els territoris que ell havia aplegat als altres, aquests eren deguts al seu sol esforç i en disposava com volia. Aquest degué ésser el raonament del rei Jaume. Ja veurem com després, sota la influència de Violant d'Hongria i sota les seves personals preferències per la nova fillada, el Conqueridor no va respectar el seu primogènit ni els Estats patrimonials. És el que ha estat anomenat la política de particions, el germen de la qual es troba en el document d'esponsalici que acabem de citar. Política nefasta, que arriba a esquarterar els reialmes catalano-aragonesos i que finalment els migpartirà.