Plaça d'Hèrcules

Autor: Antoni Correig i Massó
Obra: Poemes reusencs , 1970

Plaça d'Hèrcules
Comença el joc abans d'entrar al col·legi.
"Bòlit!", "Bòlit!"... La gresca va en augment.
Correm d'un arbre a l'altre com el vent.
Algú juga amb la font, ni que ens rabegi.

De sobte: on sou, companys...? M'heu deixat sol.
No veig la font, l'arbreda ni els pedrissos.
L'estàtua i jo ens mostrem enyoradissos,
voltats de reixes i bleïts pel sol.

Potser l'esguard enlluernat no hi lluca?
O és que el goig fonedís juga a la cluca,
i enmig del joc el tornaré a trobar?

Oh plaça, dels infants enamorada,
darrera de quin somni està amagada
la infància meva, que la busco en va?