Present, punt zero

Autor: Joan Argenté i Artigal
Obra: Cicle, bicicle, tricicle (Ores poètiques) , 2001

Present, punt zero


A tots aquells que encara es pensen

que la poesia només és una manera de dir,

de dir flors i violes

o allò altre, ben cert, però,

dels proletaris del camp o la ciutat,

apassionadament remarco

que només n'hi ha una, de manera de dir,

o, si ho voleu,

tantes com boques.

O com culs.

Que tot és parlar.

Però la poesia

no és parlar de...

Poesia és trobar.

És

una forma de coneixement,

no

dir

allò que ja és conegut,

parlar de...

Sinó arribar.

S'arriba

tot

caminant.

Cada passa és un vers.

Poden tenir molta llargària, tanta com calgui fins a arribar

a l'altra petita novetat, a l'altre vers.

o

molt poca.

Poesia és obrar.

La poesia

és un fet.