Quan contempl la tragèdia del jove cavall...

Autor: Jaume Santandreu Sureda
Obra: Encís de minyonia , 1997

Quan contempl la tragèdia del jove cavall en el moment d'irrompre dins el profitós avès de bèl·lua domèstica, em veig a mi mateix, paràbola i clam de puberal bestiola humana, en el moment d'introduir-me per força, minyó de cinc anys, al món de la civilització, tot passant de la pleta independent de Son Sureda a l'esclavatge del corral de la Vila.

A l'hora d'enraonar el canvi del paradís del camp al purgatori del poble, ma mare adduïa arguments de salut per mor de les calamitoses complicacions de l'últim embaràs que finalitzà posant en perill la seva pròpia vida al moment d'infantar una nina morta.

Però en el fons, malgrat totes les penalitats i traumes de la mudança, el transcendental capgirell obeïa a una inspirada, gairebé genial, ensumada de futur, per la qual intuí ma mare que la millor herència per als seus fills era el tresor que ella mai no pogué assolir, tot i cobejar-lo amb desesperades ànsies, com era l'ensenyament.

Encara ara no es cansa d'encoratjar els estudis dels néts i dels renéts repetint-los amb recança la mateixa tornada amb la qual impel·lia l'avanç il·lustratiu dels fills: — Si jo hagués pogut anar a l'escola us ben assegur que seria una altra dona.