Quan es nafren...

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: Costums de la cria i de la matança del porc al Pallars Sobirà (Obra oberta 3) , 1981

Quan es nafren, cullen una molsa molt fina que es fa a la soca de les boixeres, i ben asparpillada (esllenegada), amb els dits la posen plana a la llana del bast per on els toca a la nafra; a les aubardes, rasquen el teixit amb una pedra rasquenta (rasposa), perquè un cop esfilagarsat sigui més suau. També fan balzes per a guarir-los; un d'ells és així: es fan bullir timonets (farigola), fulles de noguera i de roses amb vi, i després amb aquest líquid els renten bé la nafra. Les nafres es fan a l'esquena dels animals conduïts per mossos o traginers deixats, puix que si es nafren és perquè deixen tòrcer la càrrega.

Quan les bèsties de càrrega no es troben bé i no tenen ganes de treballar, els posen un sereny, que consisteix a fer passar amb una agulla molt grossa un tros de corda travessant la pell del pit, la qual corda deixen penjar nuada de cada cap durant uns dies i per allí se'ls escorre tota la sang dolenta.