Que era d'alegre el molí!

Autor: Pere Capellà i Roca
Obra: Cançons republicanes (Poemes d'identitat i vida, guerra i presó) , 2006

Que era d'alegre el molí!

 

Sortint del poble, al costat

del camí, hi ha un pujol

amb un molí mutilat,

un molí que ja no mol.

 

Gegant que resta impotent

amb tots els poders perduts,

que encara ofereix al vent

sos quatre membres romputs.

 

—Que era d'alegre el molí...!

Me diu la meva padrina

que ella hi duia blat xeixí

perquè l'hi fessin farina.

 

Conta que quan arribava

el capdavanter dels vents,

el molí se despertava

fent cruixits i estiraments.

 

I a l'embat fresc i suau,

joguiner entre les branques,

obria sota el cel blau

les seves antenes blanques.

 

I allà, al caire del migdia,

quan l'ocell no aixeca el vol,

aquell molí pareixia

la porgadora del sol.

 

En aquell temps la padrina

diu que encara era fadrina

i el moliner era fadrí,

i ella hi duia blat xeixí

perquè l'hi fessin farina...

Que era d'alegre el molí!