Sala de convit

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: L'art popular a Catalunya , 1976

Sala de convit


En canvi, tant a la Ribagorça oriental pirinenca com al Pallars i a l'Urgellet, en les cases tradicionals que en­cara no han estat reformades, aquests elements, o sia l'aigüera, l'escudeller, l'armari dels fogons, junt amb el bugader, el rellotge encastat dins la paret i, en alguns llocs, una capelleta, gairebé sempre es troben a la sala-menjador, com a extensió, encara que separada, de la cuina o el foc. Molts d'aquests elements decoren també la sala de convit de la casa olotina i lluçanesa. Per exemple, a Prats, a Can Marçal, després de creuar el portal adovellat a l'estil del segle XVI, es troba l'escala de pedra a mà esquerra que condueix a la sala de convit, sala llarga i espaiosa, on donen tres portes que comuniquen a peu pla amb les habitacions dels familiars de la casa; presidint la llarga taula de noguera, amb un banc adherit al mur, hi ha un rellotge de paret, encabit dins d'aquesta (tal com s'estilava antany al Pallars), tancat amb una porta de fusta, i en el mateix mur, més enllà, coincidint amb l'altre cap de taula, hi ha una capella de nínxol, tancada amb dues portelletes. Al capdavall de la sala, en un buit de la pa­ret, abans hi havia la lleixa o escudeller de pedra, en forma d'arc, a l'estil de la comar­ca; ara hi ha un armari de vidre. Després es passa a la cuina, que encara no fa vint anys era de rotllo, de la qual es conserva la xemeneia central amb la gegantina campana, el banc-escon amb la taula acostada al seu respatller, l'aigüera i els típics fogons tancats amb belles gelosies.