Segona classe a la Universitat...

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Obra: Al llarg de la meva vida , 1972

B., 1 desembre [1937]

Segona classe a la Universitat. Potser ha estat inferior a la primera des d'un punt de vista estrictament científic; però ha estat més vibrant i commovedora. Jo ja he sentit que havia fet molta impressió, però R.[Rosa] L.[Leveroni], que m'ha telefonat, m'ha dit que els deixebles estaven entusiasmats. Una noia deia:

—Es veu que són coses que l'apassionen i fa que nosaltres també ens hi apassionem.

Un noi es planyia que jo no fes totes les classes d'Història. D'altres troben que la meva és la millor de totes les classes a què assisteixen.