S'esgleieta

Autor: Joan Pons Marquès
Obra: Brins a l'oratge. Versos d'abans d'ahir , 1975

S'esgleieta

 

A mig camí de Valldemossa,

allà on fina el pla i comença la muntanya,

sobre el blau es perfila un campanar

humil i minso com una espadanya.

 

Petit com és, a son treball s'afanya,

i dia i nit no es cansa de vetllar

les quatre cases que li fan companya

i la Mare de Déu de son llindar.

 

De la capella al fons, l'aranya fila

a dins la pica baptismal, tranquil·la;

un cop cada any la sol ibrir el vicari.

 

Un cop cada fa l'extremunció...

i el bon home s'hi enutja, solitari,

sens metge, potecari ni rector.