Tanmateix, què es podia esperar d'aquelles fortunes...

Autor: Pilar Rahola i Martínez
Obra: El carrer de l'Embut , 2013

Tanmateix, què es podia esperar d'aquelles fortunes que havien crescut gràcies a usar mà d'obra esclava? Aixó deien les llengües llargues, i era probable, perquè a la Cuba de la seva època totes les fortunes usaven esclaus. I, a més, Espanya va trigar molt a deixar d'usar-los. Recordava un article que li havia donat el senyor Víctor Rahola. El senyor Víctor..., quin gran senyor, amb el cap ben clar i el cervell ple de llibres. Era ell qui duia a Cadaqués tota aquella gent de Barcelona que la Lídia Sabana hostatjava, com ara en Xènius i el senyor Puig i Cadafalch, i molts altres. L'article l'havia escrit una dona, «ix, una dona bo i escrivint articles d'homos...», com es deia?, Monserdà potser, sí, Monserdà, i tot i fet per una dona, aquell article l'havia impressionat. Encara en recordava el títol, «La abolición de la esclavitud», o una cosa semblant. I no tenia més de quinze anys quan l'havia llegit, però li va quedar. El senyor Víctor li deia, «és per això que cal lluitar, vailet, per fer que es homos siguin lliures»...