Tinc molt present una de les meves últimes converses amb Narcís Oller ...

Autor: Maurici Serrahima i Bofill
Obra: Dotze mestres , 1972

Tinc molt present una de les meves últimes converses amb Narcís Oller. Devia ésser cap a la fi del 1928 o a començaments del 1929, i era al despatx de casa, on ell, tot i que feia molts anys que havia plegat de fer de procura­dor dels Tribunals, no havia perdut el costum de venir de tant en tant a fer tertúlia. El vaig felicitar per la nova edició completa, en curs, de les seves obres, i perquè s'havia decidit a posar-les al dia, amb una revisió lingüística i ortogràfica. Ell, octogenari, em va respondre: «Sí, m'hi he decidit. Així com així, també les haurien corregides sense mi quan les vagin tornant a editar...»