Tu vares quedar encantat de l'excursió...

Autor: Ferran Agulló i Vidal
Obra: Marines , 1917

Tu vares quedar encantat de l'excursió a les illes Balears que férem el mes de juny: sí, l'espectacle de les costes de Mallorca, Menorca i Eivissa és realment meravellós, vist de des bordo d'un bon vapor com el "Balear" i amb un capità tan amable i tan destre com el que el manava: mes te diré; la costa NE de Mallorca no es pot veure d'altre manera.

Però la nostra és diferent: la nostra s'ha de veure seguint-la a peu, baixant a les cales, vorejant en bot o llegut les roques, ficant-se pels freus, atrevint-se per les coves i les baumes, vorejant els caps, acariciant-la tota amb manyagueries d'enamorat que acarona l'estimada. Jo l'he seguida tota aixís, i per això dic, amb testimonis, que no hi ha cap més costa al món com la nostra.