Vaig fer la coneixença de don Joan Maragall...

Autor: Josep Pijoan i Soteras
Obra: Obra completa [Pijoan] , 1962

Vaig fer la coneixença de don Joan Maragall quan ell se n'anava ja a tenir una quarantena d'anys. En Marquina m'hi va presentar, millor dit, va llegir-li uns versos meus, que anava a publicar a "Pèl & Ploma", i ell va dir que em volia conèixer. Jo vaig anar tot sol l'endemà a casa seva, i, com ell diu, ja mai més no ens vam descompartir. Ens vèiem quasi cada dia, passejàvem junts, que ell i jo en teníem gran necessitat; jo era aleshores magre i malaltís, i ell ho havia estat tota la vida. Ens ho dèiem tot; almenys tot el que val la pena d'ésser dit, però amb respecte l'un per l'altre; jo mai no vaig tractar-lo sinó de don Joan, i ell mai no em va tractar sinó sempre de vostè, encara que jo fos la meitat d'anys més jove que ell.