A l'ombra de les roques del Masmut

Associació Cultural del Matarranya - 1991 - Calaceit

Forta i fina fusta

Autor: Desideri Lombarte i Arrufat

Forta i fina fusta

Com de fusta és el mànec de l'aixada,
de fusta de carrasca.
I de fusta és el bres,
fusta de pi i màrfega de llana.
I de fusta és el llit,
de fusta de noguera treballada.
De fusta la cadira,
de fusta banc i taula.
I de fusta l'esteva de l'aladre,
de fusta de ginebre. I la palanca
per a poder passar
quan baixe la riuada,
és de fusta. De fusta
de xop serà la caixa
on m'haureu d'enterrar.