Al fons de les vies desertes

Edicions 62 - 2002 - Barcelona