Al vi

Joventut, revista - 1901 - Barcelona

Al vi

Autor: Joaquim Ruyra i Oms

Al vi

 

I

 

Del cep rica desferra,

sang viva de la terra,

suc màgic, suc ardent,

tu, que ets essència rara

de 1'Existència Mare,

de nostra vida pàupera

vine a refer el torrent.

 

II

 

Volem sentir al cor

ta pulsació secreta,

volem sentir-te al cor,

oh vi, inconscient poeta,

gran somniador.

 

III

 

Licor ple de misteri!...

Els anys i els vituperis

no et causen enderroc.

Del fullador a les plantes

bulls en el cup i cantes

i dins la bóta rústega

prens, sepultat, nou foc.

 

IV

 

Volem sentir al cor

ton alè que ubriaga,

volem sentir al cor

ton foc que no s'apaga,

vi reviscolador.