Anuari dels Jocs Florals

Manero - 1859 - Barcelona

Lo cap de n'Armengou d'Urgell (Fragment)

Autor: Víctor Balaguer i Cirera

Lo cap de n'Armengou d'Urgell (Fragment)

 

II

 

Hermosa nit de sant Joan

que prompte que n'ets passada!

Tu n'ets la nit dels amors

i la nit de les rondalles,

la nit de la peronella,

la nit del foc i les danses.

En ta nit busquen les nines

la ventura que els hi falta,

i de fulles ne despullen

una viola boscana,

per saber si es casaran

amb lo donzell que les ama,

i en l'aigua corrent del riu

sa cabellera ne banyen

a l'hora de mitjanit,

que n'és l'hora dels fantasmes.

En tal nit totes les serres

s'il·luminen de fogasses,

i ne semblen per llurs pics

esteses ses alimaries,

com estrelletes de foc

que tatxonen la muntanya.

En la nit ne van corrent

per entre boires les fades,

deixant ses cambres de perles

dintre llurs palaus de plata,

i buscant per redimir-los

los cautius que el moro guarda,

i per deslliurar-los busquen

les donzelles encantades.

Hermosa nit de Sant Joan,

que prompte que n'ets passada!