Aquests dies d'hivern en què a totes hores plou

- 1936 - Girona

Oh aquests dies d'hivern en què a totes hores plou!

Autor: Rafael Masó i Valentí

Oh aquests dies d'hivern en què a totes hores plou! Se sap més que es tenen pares, se sap més que es tenen germans, se sap més que el menjador escalfa. La sopera, la bullenta sopera, és superbament portada per la minyona de roges galtes, que les aparta del fum que n'ix perfumat i que les hi humiteja. La sopera ha entrat triomfalment entre crits, i el menjador ha quedat ple d'una confortadora fumerola.» I els vidres, molt savis i molt previsors, fan un tupid entelar-se, perquè més quedi a dins i més íntima sigui aquella alegria i aquella tebior del dinar d'aquests dies d'hivern en què a totes hores plou!