Auques i balades

Brau Edicions - 2015 - Figueres

Novíssims goigs a llaor de l'exímia poetessa Montserrat Vayreda

Autor: Carles Fages de Climent

Novíssims goigs a llaor de l'exímia poetessa Montserrat Vayreda

 

Verge Montserrat Vayreda,

voltada d'antiguitats,

que escarpiu amb veu de seda

la cabellera dels blats

i en l'olotina fageda

domteu les eternitats.

Verge Montserrat Vayreda,

voltada d'olles i plats.

 

Admireu velles ofertes,

turistes i boy scuts

—peces dubtoses i certes—,

reps domassos i velluts,

incunables amb cobertes

de rituals ets i uts,

romàniques descobertes

capitells, perols i embuts.

 

Exornen vostra botiga

cadires i plats trencats.

Matilde, la bella amiga,

multiplica els preus marcats.

Sou pubilla de l'Antiga

del Corb, pergamins arnats

i blatdemoro a la biga,

font al marge, menta als prats.

 

Pentineu testa de seda

i us traeix un bri d'argent.

Me'n faria una moneda,

dringaria al grat del vent.

Si us tiren a la galleda,

vós us feu la permanent,

que en vostres cabells enreda

l'eternitat d'un moment.

 

I entre llors, en l'alta cúria

dels felibres ben guanyats,

recolliu el meu auguri a

la vençó de nous combats.

I entre daurats de vellúria

i aram i ferros forjats,

o en l'argentada boscúria,

us mofeu sense penúria

dels guasardons meitadats.