Brossa i Chillida a peu pel llibre

La Polígrafa - 1996 - Barcelona

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: La vinya dels artistes (La Pobla de Cérvoles)

El no-res de tot

El fet es va produir quan un passadís
suspès al tercer pis del vestíbul de l'edifici,
de cinquanta plantes, va caure sobre un altre
de similar del primer pis i ambdues estructures
van caure sobre la gent que transitava
per la planta baixa.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: La font Vella i les basses (La Pobla de Cérvoles)

La nimfa del silenci

Ha plogut. No es pot seure:
els bancs estant fets un fàstic
entre clots i bassiols. Ni tan sols
pots posar els peus a terra.
Les penes no maten, però acaben.