Cançoner popular de Mallorca

Editorial Moll - 1975 - Palma

— Que vetlau tota soleta, muller lleial?

Autor: Anònim

— Que vetlau tota soleta, muller lleial?

Que vetlau tota soleta, mon desigual?

 

—  Jo no vetl tota soleta, mon comte Mal.

jo no vetl tota soleta, ai, mon Déu val!

 

— Qui teniu per companyia, muller lleial?

Qui teniu per companyia, mon desigual?

 

— Déu i la Verge Maria, mon comte Mal.

Déu i la Verge Maria, ai, mon Déu val!

 

— A on teniu les vostres filles, muller lleial?

A on teniu les vostres filles, mon desigual?

 

— Dins s'estudi són qui dormen, mon comte Mal.

Dins s'estudi són qui dormen, ai, mon Déu val!

 

— Les me voleu deixar veure, muller lleial?

Les me voleu deixar veure, mon desigual?

 

— Vós les me retgiraríeu, mon Comte Mal.

Vós les me retgiraríeu, ai, mon Déu val!

 

— Amb què les retgiraria, muller lleial?

amb què les retgiraria, mon desigual?

 

— Amb les flamades de foc, mon comte Mal.

Amb les flamades de foc, ai, mon Déu val!

 

— Què és lo que duis en els ulls, mon comte Mal?

Què és lo que duis en els ulls? Ai, mon Déu val!

 

— Males coses que he mirades, muller lleial.

Males coses que he mirades, mon desigual.

 

— Què és lo que duis al nas, mon comte Mal?

Què és lo que duis al nas? Ai, mon Déu val!

 

— Males coses que he olorades, muller lleial.

Males coses que he olorades, mon desigual.

 

— Què duis vos a les orelles, mon comte Mal?

Què duis vos a les orelles? Ai, mon Déu val!

 

— Males coses que he sentides, muller lleial.

Males coses que he sentides, mon desigual.

 

— Què és lo que duis al cap, mon comte Mal?

Què és lo que duis al cap? Ai, mon Déu val!

 

— Mals pensaments que he tenguts, muller lleial.

Mals pensaments que he tenguts, mon desigual.

 

— Què és lo que duis als genolls, mon comte Mal?

Què és lo que duis als genolls? Ai, mon Déu val!

 

— Mal ajonollat que som estat, muller lleial.

Mai ajonollat que som estat, mon desigual.

 

— Què és lo que duis en els peus, mon comte Mal?

Què és lo que duis en els peus? Ai, mon Déu val!

 

— Males passes que he donades, muller lleial.

Males passes que he donades, mon desigual.

 

— Jo sent renou de cadenes, mon comte Mal.

Jo sent renou de cadenes, ai, mon Déu val!

 

— Això són els meus cavallos, muller lleial.

Això són els meus cavallos, mon desigual.

 

— Les voleu donar civada, mon comte Mal?

Les voleu donar civada? Ai, mon Déu val!

 

— Ells no viven de civada, muller lleial.

Ells no viven de civada, mon desigual.

 

— Me voleu dir de què viven, mon comte Mal?

Me voleu dir de què viven? Ai, mon Déu val!

 

— D'animetes condemnades, muller lleial.

D'animetes condemnades, mon desigual.

 

— Es gall canta i no te'n vas, mal esperit.

Es gall canta i no te'n vas, ja és mitjanit!

 

— Digau per on he d'eixir, muller lleial.

Digau per on he d'eixir, mon desigual.

 

— Per allà on sou entrat, mon comte Mal.

Per allà on sou entrat, ai, mon Déu val!

 

— Per ses juntes de ses portes, muller lleial.

Per ses juntes de ses portes, mon desigual.