Cent anys (1913-2013)

Visió d'una ànima santjoanina

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - 2013 - Anglès

Les muralles

Autor: Josep Picola i Soler

Les muralles

 

Paraments  a totes mides,

murs de pedra, sorra i calç.

Suor!, avior!, ferides!

que ja són "extrapanals".

 

El format d'una espitllera

apareix de tant en tant

com un ull de temps enrere

ben obert i vigilant.

 

Qualsevol caient de tarda,

si posem els cinc sentits,

mou llegendes de basarda

amb fantasmes o bandits.

 

I, de cap a cap del dia,

per un vent que s'esbarria

infiltrant-se pels voltants,

copsarem més pedres brunes

com muralles que són brunes

lentament agonitzants.