Contra els dobles

Jornada - 1934 - Lleida

Contra els dobles

Autor: Màrius Torres i Pereña

Contra els dobles

Hem pogut veure en tres dies tres remarcables films. Però els tres, fets malbé per l'absurda invenció del doblatge. En un d'ells, «La reina Cristi­na», produïa un efecte inesperat sentir sospirar Cristina! al galant en els moments de màxima deliqüescència sen­timental. Recristina! deia algú darrera nostre. I això, els que no s'adonaven que privar Greta Garbo de la «seva veu», que és un dels elements més emocionants del seu art, és una cosa imperdonable. I encara, l'admirable «Una dona per a dos» de Lubistch, tan intel·ligent i graciosa, traduïda a un llenguatge de Muñoz Seca! I «Furs humans» l'intens film de Baorzage! Sembla que a Barcelona, després del primer moment d'aquesta epidèmia de psitacosi, han trobat una solució acceptable. Projecten la versió original en els locals d'estrena i la versió doblada en els locals de represa. Per què no fer ací una cosa semblant? Hi ha almenys una empresa que ho podria fer i les altres, si no és possible alternar les dues còpies —tarda i nit, o dies de treball i de festa— farien una bona obra si contractessin les còpies doblades dels films vulgars [...] i ens servissin les còpies originals dels films interessants. Probablement tindrien la sorpresa de veure que hi ha molta més gent de gust que no pas es pensen.