Contribució a l'epistolari verdaguerià

Anuari Verdaguer - 2005 - Vic

Molt senyor meu i amic...

Autor: Jacint Verdaguer i Santaló

5 de febrer de 1886

 

Molt senyor meu i amic: he llegida amb molt gust l'afectuosa carta que V. em dirigeix, amb motiu de ma llegenda pirenaica.

Lo ser fill d'aqueixes muntanyes ha fet que V la trobàs millor.

Gràcies mil per lo que d'ella li plàcia llegir en la vetllada del Foment de Banyoles. Sento que los pocs versos que he dedicat a aqueixa estimada vila no valgan més, però he volgut que figuràs, especialment, en mon poema.

Des d'avui me serà encara més grata per tenir-hi un amic més, com V el tindrà en esta, que ho és de cor.

Jacinto Verdaguer Pbre