Descubrimiento del templo romano de Vich el 1882

Ausa - 1959 - Vic

La meva bona mare...

Autor: Josep Serra i Campdelacreu

La meva bona mare, que a la glòria sigui, es trobava a Caldes prenent banys, al seu costat hi era jo, desocupat de res més que no fos la seva salut, de pensar un mitjà per evitar allò que considerava irreparable catàstrofe, que havia de tacar  per sempre més la vàlua de la nostra gloriosa generació a l'entorn de l'Esbart i el Círcol Literari, un estigma etern entre la gent que valora la cultura. Massa havíem desqualificat els demolidors de l'antiga catedral d'aquesta ciutat pel seu desamor a l'art. I nosaltres, sense cap excusa, per pusil·lanimitat, estàvem a punt d'actuar molt pitjor que no pas ells.

Amb la idea de tornar a Caldes, vaig sortir cap a Vic amb el pensament de concórrer com a persona oficial a la processó del Corpus d'aquell any, i prèvia una entrevista amb Torner, sobre el preu que es podia demanar pel castell de Montcada i la facilitat amb què els amos se'n desprendrien, em vaig presentar la nit del mateix dia a Collell, amb el propòsit decidit de descarregar tot el pes que m'oprimia i declarar-li obertament si volia córrer amb mi la sort a què em lliuraria, bo i adquirint a càrrec nostre l'edifici, que d'altra manera l'adquiria jo tot sol.  -Vinc a proposar-te una barbaritat -li vaig dir- amb tu o sense tu estic decidit a encarar-la. Endevino el que vols -em contestà- i em poso al teu costat. Li vaig exposar el meu pla que consistia en reunir l'endemà al matí a Torner, Espona, Abadal, Febrer i Genís, total, amb nosaltres set, anunciar-los el nostre irrevocable propòsit i convidar-los que hi participessin. Ens posàrem d'acord i Torner va quedar encarregat de les negociacions, responent tots set de la compra, fins que al cap de pocs dies, associades d'altres persones, s'organitzà la Societat Arqueològica, en el nom de la qual es va adquirir definitivament la finca. S'hagué d'agrair especialment les facilitats que ens concedí D. Josep Casals, persona amiga de la il·lustració, aleshores únic propietari de l'edifici.

La veritat clara i neta és que després que Pellicer assenyalés allí els basaments romans i havent-ho confirmat conscientment Vallgornera, Torner va descobrir el temple, Collell en ratificà el descobriment i jo el vaig salvar per a la posteritat. A més a més, he donat raó de la seva existència i he estat l'ànima de la seva restauració. Recolzat en una i altra cosa per Torner, sobretot en l'eficàcia de les obres  i animat amb el prestigiós impuls de Collell i per la seva generositat a proporcionar cabals propis per la consecució de l'empresa.