Déu vos guard. Història, cultura i tradició del bandoler Joan sala, àlies Serrallonga

El ball parlat de Perafita (Lluçanès, s. XVIII)

- 2004 - Perafita

Serrallonga

Autor: Montserrat Garrich i Ribera

SERRALLONGA

Senyors, avui fem lo ball
d'una valenta quadrilla.
Serrallonga n'és lo cap
na Joana n'és la guia.
No deixaré de contar,
sent tots de la irada vila,

aquí arriba en Serrallonga
amb la seva gran amiga.
Al temps d'en Roca Guinarda
jo li serví de criat;
ell m'ensenyà moltes traces;
i pels aplecs i racers
érem anats de les places;
i allí a la posta del sol
eixíem a robar coses.

Jo de valent ho so estat
i home de grans amistats;
si em convé alçaré quadrilla
de dos-cents i ben armats.
I rodant un poc la terra
i seguint los encontorns
replegaré més fadrins
que cap altre home del món.
A Alpens i a Sant Agustí

no hi ha gent de nostra lliga.
A Olost no els ho vull ni dir.
A Ripoll i a Sant Joan
no n'hi ha cap de valent.
A estos no els vull dir res,
que hi passaré tot corrent.