Dins Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra

PAM - 1978 - Barcelona

Autor: Miquel Ferrà i Juan
Indret: Can Massot (Palma)

La llar hospitalària

 

És trist, dins una ciutat

a on tothom té un forat

i tothom troba un recó

per les vespres i matines,

— en Es Circulo, a Ses Mines

o dins el bar Formentor—,

 

anar vagant per carrers

oblidats dels femeters,

amb les mans dins la butxaca,

i si et vols fer passar el fred,

compondré qualque sonet

quan passa una al·lota maca;

 

i dormir sota un cel llis

tombat damunt un pedrís

i de cara a les estrelles,

sentint passar pels costats

els senyors ben abrigats,

tapats fins a les orelles.

 

Així en desconsol pregon

anàvem errants pel món

poetes que ningú cita.

Però ja tenim la pau

que el nostre cor necessita

gràcies a un bon cor que habita

 

en el carrer del Palau.

Aquí hem trobat arrecer

devora el foc de braser

d'un saló ple com un ou,

mentres fa vent i no plou

dins el levític carrer.

 

La mestressa diu: Veniu!

El seu cor és com un niu

a on l'ideal somnia;

a tots acull satisfet,

i en el recó mes discret

s'hi amaga la Poesia.

 

Bé estam en aquest redós

segur, quiet i ben clos,

lluny de mals dols i de febres,

ignorant si en les tenebres

dorm o està despert el Drac.

Mestressa, Déu vos ho pac!

Autor: Jaume Vidal Alcover
Indret: Can Massot (Palma)

A Mercè Massot

 

Senyora: si la música salvatge

ensenyada pel vent a un pelegrí

pot plaure al cant que el vostre violí

aprengué en la dolçura de l'oratge,

 

vet'-me't ací, retut en homenatge,

gosant beure en la font del vostre vi,

del vostre vi que tant sap endolcir

nostres amargues hores d'esclavatge.

 

Que us sia grat, senyora, el meu present:

l'he cercat en l'eterna primavera

en què floreix mon íntim sentiment

 

I ha germinat en l'hora riallera

en què collia la coloma absent

la venturosa branca d'olivera.