Dins El primer franquisme a Mallorca

PAM - 1996 - Barcelona

El Partenó

Autor: Llorenç Moyà Gilabert

El Partenó

 

Sobre els rocs de les teves taules barbres,

Mallorca lluminosa com l'abril,

bastiren els teus fills de nobles marbres

un Partenó gentil.

 

Com les cordes d'una arpa harmoniosa

ben puntejades per un plecte d'or,

ses columnes, fendint la llum joiosa

ens feien batre el cor.

 

Entrar volia dins la sala augusta

que amb sos coturns petjava el propileu,

car s'oïa sonar, dolça i robusta,

la lira de Tirteu.

 

Un dia, quan la llum rosada esclata,

s'enfosquí de fumalla l'horitzó

i l'horda enderrocà la columnata

del clàssic Partenó.

 

Mes vós, sotjant les mans barbres i impies

aixecàreu de nou el temple bell,

refent amb el cisell basa i estries,

servant el capitell.

 

Un poeta tal volta us dirà Aspàssia,

mes ¿què pot dir aquest glosador pagès

si ho diu el vostre nom macell de gràcia?,

sou lo que sou: Mercès!