Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià

Eumo Editorial - 1995 - Vic

Acabament (fragment)

Autor: Jacint Verdaguer i Santaló

Acabament (fragment)

 

Eixos foren tos màrtirs,  gran Ausona;

un jorn feren als bons esgarrifancea,

i a qui els baixà la palma i la corona

de purs aprés varen tenir semblança:

son viure fou de curt llisquívola ona

que rodola en capvespres de bonança,

però de l'arbre en l'altre món s'amida

lo fruit que porta, no la llarga vida.

 

Ells foren los primers que per ta plana

feren lo nom de Cristo ressonar-hi;

i en tos vessants varen colgar la grana

que dos segles més tard va poncellar-hi;

i per donar-li més tendror i ufana,

varen totes ses venes abocar-hi,

i en lo conreu d'eix pla que encara lleva

la sang deixaren i la vida seva.

 

Mes, d'ençà que esquinçant lo vel de bromes

al jardí dels estels varen posar-se,

que amaren, cignes de novelles plomes,

en lo pèlag més blau a rabejar-se;

la pira un riotllo d'esplendors i aromes,

garlandes los lligams varen tornar-se;

mes en plaers encara que s'aneguen,

no s'obliden dels homes que ací breguen.